Tụ tập đánh bài ăn tiền khi đang cách ly xã hội phòng dịch Covid-19

Tụ tập đánh bài ăn tiền khi đang cách ly xã hội phòng dịch Covid-19

11:47 15/04/2020 0

Khi cả nước đang thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 thì một nhóm 5 người ở Bạc Liêu lại tụ tập để đánh bài ăn tiền, còn không ai đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 theo quy định.