đào tạo thiền

Oanh Nguyễn mong muốn đào tạo Thiền cho các bạn Huấn luyện viên tại Việt Nam

Oanh Nguyễn mong muốn đào tạo Thiền cho các bạn Huấn luyện viên tại Việt Nam

Hiện nay trong giới yoga và cộng đồng Thiền không ai còn xa lạ với người phụ nữ nhiệt huyết đi gieo mầm yoga và thiền cho tất cả mọi người.

Top