Đầy đủ cơ sở để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

0 Thanh Niên

Ngày 11.8, tại trụ sở Hội đồng Lý luận T.Ư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Đề án) chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Hội đồng Lý luận T.Ư.

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng...

Các thành viên Hội đồng Lý luận T.Ư thống nhất đã có đầy đủ cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN. Đó là sự vận dụng sáng tạo, hợp lý tri thức về nhà nước pháp quyền của thế giới vào thực tiễn VN, Nhà nước pháp quyền XHCN VN vừa mang đầy đủ những giá trị phổ quát, chuẩn mực của một nhà nước pháp quyền, vừa mang những nét đặc thù chính trị, kinh tế, văn hóa VN do Đảng lãnh đạo. Cùng với đó là sự đổi mới tư duy lý luận về nhà nước của Đảng, từ tư duy lý luận về nhà nước chuyên chính vô sản sang tư duy lý luận về Nhà nước pháp quyền XHCN.

Đối với những vấn đề mới mà Cương lĩnh, Hiến pháp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chưa đề cập, chưa quy định hoặc những vấn đề chưa chín, chưa đủ rõ thì đặt ra nhiệm vụ định hướng nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn từ sau năm 2030 đến năm 2045 khi có chủ trương của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch nước yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng Lý luận T.Ư để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án. Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau khi nghị quyết được thông qua, Hội đồng Lý luận T.Ư sẽ có nhiệm vụ rất quan trọng là tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề về lý luận về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm