Hội đồng Lý luận T.Ư

Chuẩn bị tốt nhất báo cáo tư vấn phục vụ các hội nghị T.Ư sắp tới

Chuẩn bị tốt nhất báo cáo tư vấn phục vụ các hội nghị T.Ư sắp tới

Để phục vụ thiết thực và có chất lượng các hội nghị T.Ư tới đây và đặc biệt là việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội đồng Lý luận T.Ư quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.

Top