'Điểm tựa chiến lược' để thống nhất đất nước

17/01/2023 09:24 GMT+7

Hiệp định Paris là tổng hòa thắng lợi quân sự, chính trị và ngoại giao, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân, tạo cục diện mới để chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm” diễn ra vào ngày 16.1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ trải qua một quá trình đấu tranh bền bỉ, kiên trì, đầy hy sinh gian khổ, từ Hiệp định Sơ bộ (6.3.1946), Tạm ước (14.9.1946), Hiệp định Geneve (21.7.1954), cho đến Hiệp định Paris, Việt Nam đã khẳng định với thế giới là một quốc gia hoàn toàn độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo ông Thắng, Hiệp định Paris là tổng hòa thắng lợi quân sự, chính trị và ngoại giao, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân, tạo cục diện mới để chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng. “Đúng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976) khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo

Gia Hân

Không lâu sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Hiệp định về việc lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào (còn gọi là Hiệp định Vientiane) cũng được ký kết tháng 2.1973, mở ra trang sử mới và là tiền đề trực tiếp dẫn tới thắng lợi trọn vẹn của cách mạng Lào vào năm 1975. Hiệp định Paris cũng tạo điều kiện thuận lợi để cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Campuchia tiến lên giành thắng lợi vào tháng 4.1975. Ông Thắng cũng nhấn mạnh Hiệp định Paris đã tạo ra điều kiện và môi trường để Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

“Đây là nền tảng quan trọng để trong thời kỳ Đổi mới, chúng ta khai thông, nối lại và bình thường hóa các mối quan hệ đối ngoại, phá bỏ sự bao vây, cô lập, cấm vận, mở ra một thời kỳ hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế”, ông Thắng khẳng định.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan cũng khẳng định với Hiệp định Paris, quân dân ta đã thực hiện được lời dặn của Bác Hồ là “đánh cho Mỹ cút”, tạo tiền đề thuận lợi để 2 năm sau hiện thực hóa nửa còn lại là “đánh cho ngụy nhào”. Bên cạnh đó, Hiệp định Paris cũng đem lại hòa bình cho miền Bắc, giúp chúng ta khôi phục nền kinh tế.

Theo ông Vũ Khoan, Hiệp định Paris cũng nâng cao vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới. Ngay trong năm 1973, có tới 15 nước công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, trong đó có những nước công nghiệp phát triển như Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản, Canada…

Trong phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định Hiệp định Paris là minh chứng lịch sử sống động cho khát vọng hòa bình và truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, là tiền đề quan trọng của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn 35 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.