Đề cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/01/2021 06:03 GMT+7

Sáng 16.1, Hội nghị T.Ư 15 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Hoàn thiện công tác nhân sự

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị T.Ư 15 là hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Hội nghị T.Ư 15 sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII. Bên cạnh đó, hội nghị sẽ thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII; cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác tài chính Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020.
Về công tác nhân sự khóa XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị T.Ư 13 (tháng 10.2020) và Hội nghị T.Ư 14 (tháng 12.2020) khóa XII, Ban Chấp hành T.Ư đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, bao gồm: bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
“Sau Hội nghị T.Ư 14, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành T.Ư, ý kiến giới thiệu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi tái cử”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay.
Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định, tiếp thu ý kiến của Hội nghị T.Ư 14, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một số người lần đầu tham gia Ủy viên T.Ư chính thức, một số Ủy viên T.Ư khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số người lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên T.Ư chính thức.
“Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quyết định những phần việc còn lại cho Đại hội XIII

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết tại Hội nghị T.Ư 15, căn cứ Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị trình T.Ư dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII của Đảng. “Đề nghị T.Ư cho ý kiến, thông qua để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Hội nghị T.Ư lần này thời gian họp không dài, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta đang bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu dự hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, kế thừa và phát huy những kết quả của các hội nghị T.Ư gần đây, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
Theo chương trình, Hội nghị T.Ư 15 diễn ra từ 16 - 18.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.