Dè dặt sách đồng tính

Dè dặt sách đồng tính

0
“Đam mỹ” - dòng sách đồng tính Trung Quốc chuyên dành cho nam giới đã chính thức vào thị trường nước ta, lấn lướt dòng sách nội địa hiếm hoi về đề tài nhạy cảm này.