Đề xuất sửa đổi quy định phương pháp định giá đất

Lê Quân
Lê Quân
14/06/2023 18:17 GMT+7

Bộ TN-MT đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Chiều 14.6, đại diện Bộ TN-MT cho biết, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ (Nghị định 44) quy định về giá đất đã nêu 5 phương pháp định giá đất: so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu thập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất và điều kiện áp dụng 5 phương pháp này.

Để xuất sửa đổi quy định phương pháp định giá đất, điều chỉnh bảng giá đất - Ảnh 1.

Bộ TN-MT đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về định giá đất

LÊ QUÂN

Đồng thời, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30.4.2014 của Bộ TN-MT (Thông tư 36) quy định chi tiết phương pháp định giá đất, trình tự thủ tục xây dựng bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Đây là các cơ sở pháp luật cho việc định giá đất tại địa phương từ khi ban hành.

Tuy nhiên, đến nay trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển, công tác định giá đất ở một số nơi chưa kịp thời, chưa có cơ chế, nguồn lực để thu thập đầy đủ các dữ liệu, thông tin giá đất phổ biến trên thị trường, đảm bảo việc định giá phù hợp với giá thị trường.

Việc áp dụng các phương pháp định giá đất tại một số địa phương đã bộc lộ hạn chế cần được tháo gỡ. Do đó, đã đến lúc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện định giá đất.

Bộ TN-MT đã dự thảo thông tư thay thế Thông tư 36, trong đó sửa đổi, thay thế một số điều. Cụ thể, tại điều 3 sẽ quy định theo hướng cụ thể về nguồn thu thập thông tin giá đất các thửa đất so sánh đối với giá đất trúng đấu giá, giá đất ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giá đất thị trường trên cơ sở dữ liệu về đất đai.

Bên cạnh đó, bỏ quy định về giao dịch thành công trên thị trường và việc thu thập thông tin thông qua phỏng vấn trực tiếp; quy định cụ thể về phạm vi thu thập thông tin trong trường hợp khu vực định giá không thu thập được đầy đủ thông tin. UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể bảng tỷ lệ điều chỉnh các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá.

Bộ TN-MT cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung điều 5 Thông tư 36 theo hướng: quy định cụ thể về thời gian để tính thu nhập bình quân 1 năm của thửa đất cần định giá đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp; quy định cụ thể đối với trường hợp thông tin để xác định thu nhập bình quân 1 năm của thửa đất cần định giá không đầy đủ thu nhập theo từng năm, không phản ánh đúng thu nhập thực tế từ việc sử dụng đất đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.