Đến 2020, nợ công không quá 65% GDP

20/04/2012 03:18 GMT+7

Thủ tướng vừa phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020, trong đó nêu rõ mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ. Để đạt được mục tiêu, chiến lược nêu rõ phát triển đồng bộ các loại thị trường, đặc biệt là thị trường tài chính; tập trung phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc với quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 50% GDP vào năm 2015, khoảng 70% vào năm 2020...

Các tiêu chí cụ thể khác như đảm bảo an ninh tài chính quốc gia cũng được nêu rõ trong chiến lược, như giảm mức bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 4,5% GDP vào năm 2015 (tính cả trái phiếu chính phủ) và giai đoạn 2016-2020 tương đương 4% GDP; nợ công (bao gồm nợ chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của các chính quyền địa phương) đến năm 2020 không quá 65% GDP; dư nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP...  Phấn đấu đến năm 2015 tổng mức dự trữ nhà nước đạt 0,8 - 1% GDP, đến năm 2020 đạt khoảng 1,5% GDP.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.