Di tích Lam Kinh được tu sửa cấp thiết

0 Thanh Niên

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản về việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết 3 tòa thái miếu thuộc Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh (Thanh Hóa).

Theo đó, Bộ VH-TT-DL thỏa thuận cho tỉnh tu sửa cấp thiết 3 tòa thái miếu 4, 5, 6 ở Lam Kinh với nội dung: lợp lại ngói (ngói lót và ngói mũi hài); thay thế, bổ sung phần diềm mái bị hỏng; tu bổ bờ mái, con giống, bổ sung con giống bị mất; chống mối xung quanh các công trình.

Bộ VH-TT-DL cũng có các lưu ý về việc tu sửa 3 tòa thái miếu này. Cụ thể, Bộ đề nghị bổ sung biện pháp kỹ thuật che, giữ các con giống và các thành phần trang trí bờ nóc, bờ chảy, đao mái; lưu ý nhắc nhở việc sử dụng ngói mới phục chế có kích thước, hình dáng giống hệt ngói gốc. Ngoài ra, lưu ý bổ sung biện pháp vệ sinh, tẩy rêu mốc ngói cũ để tái sử dụng, bổ sung biện pháp tẩy rêu mốc bờ mái (bờ nóc, bờ chảy, đầu đao…); nên sử dụng phương pháp hóa bảo quản.

Văn bản của Bộ VH-TT-DL cũng nhắc nhở về việc thay mới các thành phần kiến trúc trên mái cần theo nguyên trạng. Cần tổ chức nghiệm thu vật liệu tu bổ, thay mới về chất lượng, thẩm mỹ trước khi lắp dựng. Cũng theo văn bản, hồ sơ sau tu bổ (hồ sơ hoàn công) phải hoàn thiện và gửi báo cáo về Cục Di sản văn hóa Bộ VH-TT-DL trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bàn giao, đưa công trình vào sử dụng để theo dõi.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm