Điểm chuẩn và điểm xét tuyển

15/08/2012 03:10 GMT+7

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Điểm chuẩn các ngành bậc ĐH, gồm: công nghệ kỹ thuật (CNKT) điện tử truyền thông, CNKT nhiệt, CNKT cơ điện tử, CN may, khoa học máy tính: 13 điểm; CNKT điện - điện tử 13,5; CNKT cơ khí 14; CNKT ô tô, CNKT môi trường, tài chính ngân hàng 14,5; CNKT hóa học 15 (A) và 17 (B); CN thực phẩm 16; kế toán, quản trị kinh doanh 15,5.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Điểm chuẩn các ngành bậc ĐH, gồm: công nghệ kỹ thuật (CNKT) điện tử truyền thông, CNKT nhiệt, CNKT cơ điện tử, CN may, khoa học máy tính: 13 điểm; CNKT điện - điện tử 13,5; CNKT cơ khí 14; CNKT ô tô, CNKT môi trường, tài chính ngân hàng 14,5; CNKT hóa học 15 (A) và 17 (B); CN thực phẩm 16; kế toán, quản trị kinh doanh 15,5; ngôn ngữ Anh 20,5 (môn tiếng Anh nhân hệ số 2). Điểm chuẩn các ngành CĐ gồm: CNKT điện tử truyền thông, CN may, CN thông tin 10,5; CNKT điện điện tử, CNKT cơ khí, CNKT ô tô, CNKT hóa học, CNKT môi trường, tài chính ngân hàng 11,5; CNKT nhiệt 10; CN chế tạo máy 11; CN thực phẩm, kế toán 12,5; quản trị kinh doanh 12; ngôn ngữ Anh 16,5 (môn tiếng Anh nhân hệ số 2).

Xét tuyển các ngành bậc ĐH gồm: CNKT điện điện tử: 14 điểm (50 chỉ tiêu); CNKT điện tử truyền thông 13 (100); CNKT nhiệt 13 (80); CNKT cơ khí 14 (30); CNKT cơ điện tử 13 (30); CNKT ô tô 15 (30); CN may 13 (30); khoa học máy tính 13 (60); CNKT hóa học 15 khối A và 17 khối B (60); CNKT môi trường 14,5 (30); CN thực phẩm 16 (30); kế toán 16 (30); tài chính ngân hàng 15 (40); quản trị kinh doanh 16 (60); ngôn ngữ Anh 21 (30). Xét tuyển bậc CĐ mỗi ngành 20 chỉ tiêu, gồm: CNKT điện điện tử, CNKT điện tử truyền thông, CNKT cơ khí, CN chế tạo máy, CNKT ô tô, CN may, CN thông tin, CNKT hóa học, CNKT môi trường, CN thực phẩm, kế toán, tài chính ngân hàng, ngôn ngữ Anh. Riêng ngành CNKT nhiệt 50, quản trị kinh doanh 80. Điểm xét tuyển các ngành bậc CĐ gồm: CNKT điện điện tử, CNKT cơ khí, CNKT ô tô, CNKT hóa học, CNKT môi trường, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh 12; CNKT điện tử truyền thông, CN chế tạo máy, CN may, CN thông tin 11; CNKT nhiệt 10; CN thực phẩm, kế toán 13; ngôn ngữ Anh 17. Riêng ngành ngôn ngữ Anh, điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2. Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20.8 và chỉ nhận bản gốc.

ĐH Tây Nguyên: Điểm trúng tuyển các ngành bậc ĐH và chỉ tiêu xét tuyển như sau: giáo dục (GD) mầm non, y đa khoa: 22,5; GD tiểu học (C) 19; GD tiểu học (A), GD tiểu học tiếng Jrai (C - 30 chỉ tiêu), văn học (50), triết học (C), GD chính trị (50), tài chính - ngân hàng (D1), quản lý tài nguyên và môi trường 14,5; GD tiểu học tiếng Jrai (D1 - 20), ngôn ngữ Anh (25), triết học (D1), quản trị kinh doanh (D1 - 30), tài chính - ngân hàng (A), kế toán, kinh tế nông nghiệp (D1 - 10) 13,5; GD thể chất 17; sư phạm (SP) toán 15,5; SP vật lý, triết học (A, A1 - 30), quản trị kinh doanh (A, A1 - 90), kinh tế nông nghiệp (A, A1 - 30), công nghệ thông tin (A - 20), công nghệ sau thu hoạch (A, A1 - 20), quản lý đất đai (A - 15) 13; SP hóa, SP sinh (50), sinh học (60), công nghệ sau thu hoạch (B - 35), chăn nuôi (60), thú y, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, lâm sinh (50) 14; SP ngữ văn, SP tiếng Anh 15; điều dưỡng 16,5. Điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển NV1. Điểm trúng tuyển và xét tuyển các ngành bậc CĐ bằng điểm sàn của Bộ.

Trường ĐH Yersin Đà Lạt: Điểm chuẩn các ngành bằng với điểm sàn của Bộ theo từng khối thi. Trường xét tuyển 900 chỉ tiêu vào các ngành với điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn NV1. Nhận hồ sơ từ ngày 8.8 đến 30.11.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM): Xét tuyển 280 chỉ tiêu NV bổ sung. Cụ thể: khoa học máy tính (80), mạng máy tính và truyền thông (40), hệ thống thông tin (80), kỹ thuật máy tính (80). Tất cả các ngành này đều lấy điểm xét tuyển là 20.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): Bên cạnh thông báo xét tuyển bổ sung đã công bố trước đó, trường xét tuyển bổ sung thêm ngành toán học (40 chỉ tiêu) với điểm xét là 15,5.

Trường ĐH Xây dựng Miền Trung: Xét 376 chỉ tiêu NV bổ sung ngành kỹ thuật công trình xây dựng (khối A, A1) 13, ngành kiến trúc (khối V) 13 với 34 chỉ tiêu. Tuyển 900 chỉ tiêu bậc CĐ với điểm xét tuyển 10.

Trường ĐH Thủy lợi: Thông báo xét tuyển như sau: bậc ĐH (tại Hà Nội): xét tuyển khối A, mức điểm nhận hồ sơ 15, các ngành: kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật trắc địa - bản đồ, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử. Mỗi ngành 75 chỉ tiêu. Tại TP.HCM: khối A, mức điểm nhận hồ sơ 13. Chỉ tiêu các ngành như sau: kỹ thuật công trình xây dựng 20; công nghệ kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước mỗi ngành 60. Trình độ CĐ, xét tuyển ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng mức điểm nhận hồ sơ 10. Chỉ tiêu tại các địa phương như sau: Hà Nội 150, Ninh Thuận 150. Trường nhận giấy chứng nhận kết quả thi bản chính trước ngày 10.9.

Trường ĐH An Giang: Điểm trúng tuyển các ngành ĐH: ngôn ngữ Anh (D1) 19; sư phạm (SP) tiếng Anh (D1), ngôn ngữ Anh (A1) 18,5; SP tiếng Anh (A1) 18; SP ngữ văn, SP lịch sử, SP địa lý, giáo dục tiểu học (C), giáo dục chính trị, tài chính - ngân hàng (D1) 14,5; SP sinh học, kế toán (D1), nuôi trồng thủy sản (B), chăn nuôi (B), khoa học cây trồng (B), phát triển nông thôn (B), công nghệ thực phẩm (B), công nghệ sinh học (B) 14; SP tin học (D1), giáo dục tiểu học (D1), tài chính doanh nghiệp (D1), kế toán (A, A1), kinh tế quốc tế (D1), quản trị kinh doanh (D1), công nghệ thông tin (D1), công nghệ kỹ thuật môi trường (D1), Việt Nam học (D1) 13,5. Các ngành còn lại điểm chuẩn bằng điểm sàn ĐH. Bậc CĐ: SP tiếng Anh (D1) 13,5; SP tiếng Anh (A1), giáo dục mầm non (M) 13. Các ngành còn lại, điểm chuẩn bằng điểm sàn CĐ theo ngành. Các ngành chăn nuôi (ĐH, CĐ), SP tin học, SP sinh học (ĐH) do số thí sinh (TS) trúng tuyển không đủ để tổ chức đào tạo nên TS đã trúng tuyển các ngành nêu trên đến trường làm thủ tục chuyển sang ngành học khác. Trường dành 950 chỉ tiêu xét tuyển các ngành bậc ĐH, CĐ với điểm xét tuyển bằng điểm NV1 theo từng khối thi.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.