Đề xuất lập 300 điểm đỗ taxi tại Hà Nội

Đề xuất lập 300 điểm đỗ taxi tại Hà Nội

0
Hà Nội hiện có 110 doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng taxi với trên 17.400 phương tiện. Ước tính, diện tích đất dành cho taxi dừng đỗ cần khoảng 10-15 ha, nhưng hiện mới chỉ đáp ứng được 5-10% nhu cầu.
/form>