Điều trị F0 không triệu chứng tại nhà

Người Sài Gòn ‘sống cùng' F0: Không còn sợ, vẫn buôn bán và 5K tối đa

Người Sài Gòn ‘sống cùng' F0: Không còn sợ, vẫn buôn bán và 5K tối đa

Là hàng xóm của F0 mới nhiễm Covid-19 trong những ngày gần đây, nhiều người Sài Gòn vẫn giữ tâm lý thoải mái và tìm cách thích ứng với dịch Covid-19. Có người vẫn sinh hoạt, buôn bán cạnh nhà F0 bình thường nhưng luôn nhắc nhau tuyệt đối tuân thủ 5K.

Top