Doanh nghiệp thành lập mới tháng 10 tăng gấp đôi so với tháng 9

0 Thanh Niên Online

Số doanh nghiệp thành lập mới cũng như quay lại hoạt động tháng 10 gia tăng trở lại. 

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi, những tín hiệu tích cực trong tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trong việc Chính phủ chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 10 tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với tháng trước cũng như số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,8% so với tháng trước.

Doanh nghiệp thành lập mới tháng 10 tăng gấp đôi so với tháng 9 - ảnh 1

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 tăng trở lại

khả hòa

Cụ thể, trong tháng 10, cả nước có 8.233 công ty thành lập mới với số vốn đăng ký là 108.600 tỉ đồng và 58.800 lao động, tăng 111,2% về số lượng, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 9. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm 32,5% về số lượng và giảm 34,4% về số vốn đăng ký, giảm 18,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, cả nước còn có 4.304 công ty quay trở lại hoạt động, tăng 29,8% so với tháng 9 và giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, vẫn có 3.492 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 55,9% so với tháng 9; có 3.048 đơn vị ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,5% so với tháng 9 và có 806 tổ chức hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33%.

Tính chung 10 tháng năm 2021, cả nước có 93.700 công ty đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1,3 triệu tỉ đồng với 707.700 lao động, giảm 15,7% về số doanh nghiệp, giảm 18,2% về vốn đăng ký và giảm 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 13,9 tỉ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả hơn 1,879 triệu tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là hơn 3,18 triệu tỉ đồng, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 35.300 công ty quay trở lại hoạt động, giảm 6,3% so với 10 tháng năm 2020.

Như vậy tổng cộng trong 10 tháng năm nay, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 129.000 đơn vị, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 12.900 công ty mới và quay trở lại hoạt động.

Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 48.500 đơn vị, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; có 35.000 đơn vị ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 15,7%; 13.600 công ty hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,8%. Bình quân một tháng có 9.700 công ty rút lui khỏi thị trường.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm