Long Châu chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch Covid-19

Long Châu chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch Covid-19

0
Dù đối mặt với khó khăn về nhân sự, nguồn hàng... Long Châu vẫn chung tay cùng cộng đồng chống dịch bằng nhiều hình thức: tặng thuốc cho những trường hợp là F0 và nghi nhiễm (F1), cam kết bán đúng giá, đẩy mạnh bán hàng online...