Độc canh

Khơi dậy sức sống mới ở vùng đất anh hùng

Khơi dậy sức sống mới ở vùng đất anh hùng

Phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường của vùng quê cách mạng, hơn 10 năm qua kể từ ngày triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã chung sức chung lòng “viết tiếp trang sử mới”, gặt hái được nhiều thành tựu rất đáng trân trọng.

Top