Lãnh đạo Trạm BOT Ninh An đối thoại với tài xế
Ngày 5.12, một số tài xế tiếp tục phản ứng Trạm thu phí BOT Ninh An (Khánh Hòa) bằng cách dừng xe giữa làn thu phí và không trả phí.
Các tài xế cho rằng từ ngày 1.12, trạm đã giảm 100% phí cho nhiều loại xe ở các xã giáp trạm, nhưng vẫn có chủ xe ở gần trạm, những xe qua trạm nhiều lần trong ngày không được miễn giảm phí. Đại diện chủ đầu tư cho biết trường hợp thuộc xã được miễn giảm, tài xế sẽ làm đơn bổ sung; tài xế ở xã khác có thể làm đơn và nhà đầu tư sẽ trình Bộ GTVT xem xét.

Nguyễn Chung

Bình luận