don bay tai chinh

Hỗ trợ Vietnam Airlines ra sao?

Hỗ trợ Vietnam Airlines ra sao?

0
Làn sóng dịch Covid-19 lần 3 và lần 4 nối nhau từ đầu năm 2021 khiến thị trường hàng không trong nước chìm sâu vào khủng hoảng.