/// Ảnh: Tường Vy

Bật đèn xe máy, xe đạp điện ban ngày: Thiếu thực tế

18
Nhiều ý kiến cho rằng đề xuất các phương tiện: mô tô, xe máy, xe đạp điện... phải bật đèn cả ban ngày khi lưu thông vào dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi thiếu thực tế, với điều kiện giao thông ở Việt Nam.
Nếu đề xuất được thông qua, xe máy sẽ phải bật đèn cả ngày khi lưu thông /// Ảnh Ngọc Dương

Bộ GTVT đề xuất xe máy phải bật đèn cả ban ngày

25
Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi, đáng chú ý, có đề xuất các phương tiện mô tô, xe máy, xe đạp điện, máy điện phải bật đèn cả ban ngày khi lưu thông.