elise

Hearthstone: Chương 3 của Tombs of Terror đã ra mắt

Hearthstone: Chương 3 của Tombs of Terror đã ra mắt

0
Sau khi đi qua thành phố Lost City, dũng cảm vượt qua những đụn cát nóng như thiêu như đốt của Uldum, giờ đây các bạn sẽ cùng nhóm anh hùng khám phá ngôi mộ của Khartut tại chương 3 của Tombs of Terror.
/form>