Ethylene oxide

Bình sữa độc trong bệnh viện Pháp - Cuộc chiến 12 năm
Thế giới

Bình sữa độc trong bệnh viện Pháp - Cuộc chiến 12 năm

Từng có cơ hội trở thành triệu phú nhưng bà Suzanne de Bégon từ bỏ tất cả để đấu tranh chống việc khử trùng bình sữa bằng ethylene oxide (EtO).

Top