Bí mật hải quân nhà Nguyễn - Kỳ 2: Bí mật về cấu tạo tàu chiến

Bí mật hải quân nhà Nguyễn - Kỳ 2: Bí mật về cấu tạo tàu chiến

02:03 20/09/2011 0

“Người Hà Lan... qua thử nghiệm với kết quả tai hại đã nhận ra rằng những loại thuyền ấy (những loại thuyền chèo tay của người An Nam) có thể tấn công và giành được lợi thế trước những chiếc tàu to lớn của họ, mà trước đây với những chiếc tàu ấy họ từng là những kẻ làm bá chủ trên mặt biển” - Giám mục De Rhodes.

Bí mật hải quân nhà Nguyễn - Kỳ 1: Từ thủy quân đến hải quân

Bí mật hải quân nhà Nguyễn - Kỳ 1: Từ thủy quân đến hải quân

00:28 19/09/2011 0

Nhân việc sưu tầm, nghiên cứu những tư liệu liên quan đến việc mở cõi của nhà Nguyễn, chúng tôi có dịp tiếp cận với một số tư liệu được bảo tồn trong hoàng tộc giúp chúng ta có cái nhìn liên kết giữa sức mạnh hải quân nhà Nguyễn với việc thực hiện chủ quyền biển đảo.