Phản hồi vụ bứng cây để làm sân khấu

Phản hồi vụ bứng cây để làm sân khấu

23:51 03/06/2010 0

Sau khi Thanh Niên có bài Bứng cây trăm tuổi để phục vụ cho một đêm diễn, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc và đơn vị quản lý di tích.

Trăm năm đổ một trận cười…

Trăm năm đổ một trận cười…

23:03 31/05/2010 0

Để phục vụ cho thiết kế sân khấu chương trình  Hành trình mở cõi (chỉ diễn ra một đêm 10.6), Ban tổ chức (BTC) Festival Huế đã cho bứng gốc và di chuyển cả một hàng cây đại cổ thụ hàng trăm tuổi. Dù BTC nói rằng sau cái đêm “mở cõi” ấy sẽ đưa những cây đại (sứ) về trồng lại, nhưng điều đó đã khiến những người Huế, những người yêu Huế phải... lạnh mình. >> Bứng cây trăm tuổi để phục vụ một đêm diễn!  \ Đánh đổi trăm năm lấy một ngày

Đánh đổi trăm năm lấy một ngày

Đánh đổi trăm năm lấy một ngày

21:21 31/05/2010 0

Rất nhiều bạn đọc bức xúc trước chuyện bứng hàng cây đại trăm tuổi trong bài Bứng cây trăm tuổi để phục vụ một đêm diễn đăng trên Thanh Niên ngày 31.5.

Bứng cây trăm tuổi để phục vụ một đêm diễn!

Bứng cây trăm tuổi để phục vụ một đêm diễn!

23:13 30/05/2010 0

Để phục vụ cho việc dàn dựng sân khấu của chương trình Hành trình mở cõi (chỉ diễn ra một đêm 10.6), BTC Festival Huế đã cho bứng gốc và di chuyển những cây đại cổ thụ hàng trăm tuổi.