Cây gì cũng ngâm, rượu gì cũng uống

Cây gì cũng ngâm, rượu gì cũng uống

09:00 29/08/2014 10

Có lẽ không ai như người xứ mình, cứ thấy/nghe cây/con gì là lạ, bổ dưỡng là chặt, bắt tuốt rồi bỏ vào bình rượu ngâm uống. Hậu quả vô cùng tệ hại.