Học những điều đã quá lạc hậu - Kỳ 3: Thay đổi cách làm và quan điểm về sách giáo khoa

Học những điều đã quá lạc hậu - Kỳ 3: Thay đổi cách làm và quan điểm về sách giáo khoa

04:00 26/11/2014 1

Chưa có cách hiệu quả để cập nhật kiến thức trong sách giáo khoa là điều khó chấp nhận. Nhưng mấu chốt không phải ở chỗ có cập nhật hay không mà phải thay đổi quan điểm lạc hậu về cách làm, vai trò của sách giáo khoa để người dạy và người học chủ động tiếp nhận kiến thức.