Ký sự Tây Âu - Bài 1: Sự tương phản và miền đất lạ

Ký sự Tây Âu - Bài 1: Sự tương phản và miền đất lạ

23:54 05/11/2009 0

Châu u có một bề dày về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao... và có nền kinh tế phát triển ổn định, vì thế nó luôn có sức lôi cuốn khách thập phương một cách mãnh liệt, trong đó có tôi. Nghe đọc bài