Lao động ngoại tỉnh bị bắt chẹt

Lao động ngoại tỉnh bị bắt chẹt

05:47 15/08/2011 0

Rời quê, nhiều người lao động chỉ mong có được một công việc để kiếm sống nơi thành phố, nhưng ở miền đất mới, nhiều cái bẫy đã giăng sẵn để chờ họ.