Loạn giá tôn lợp

Loạn giá tôn lợp

05:00 19/11/2014 1

Một tình trạng xảy ra rất phổ biến ở không ít các địa phương, đó là cùng một quy cách sản phẩm tôn của một thương hiệu trên thị trường, nhưng các cơ sở kinh doanh lại bán với nhiều giá khác nhau.