Những người sống biệt lập giữa rừng

Những người sống biệt lập giữa rừng

22:38 25/03/2008 0

Kỳ cuối: Bản chỉ có một người biết chữ Cả bản chỉ có 1 người biết chữ, hơn 2 mùa không trồng được lúa. Hãy cho bản cái đập ngăn nước và thầy dạy chữ, đó là lời thỉnh cầu của dân bản.

Những người sống biệt lập giữa rừng

Những người sống biệt lập giữa rừng

00:36 24/03/2008 0

Kỳ 1: Vượt dốc Bà Giằng Khi thành lập Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, người ta phát hiện một nhóm người sống trong vùng lõi, trên bãi đất khá bằng phẳng, bốn bề núi non hiểm trở, gọi là bản Đoòng. Đã có những lời đồn thổi, những câu chuyện kỳ lạ từ bản. Chúng tôi đã thực hiện chuyến đi xuyên rừng vào bản, ghi lại những câu chuyện kỳ thú...