Solomon trong mắt một người Việt "thẻ xanh"

Solomon trong mắt một người Việt "thẻ xanh"

22:47 30/10/2008 0

Nói "thẻ xanh" bởi anh Lê Đình Ba hiện là người Việt duy nhất được Chính phủ Solomon cấp visa dài hạn 2 năm/lần. Đã 8 năm nay anh thường xuyên đi lại giữa VN và Solomon. Mỗi chuyến đi dài từ 3 đến 5 tháng. Nhân viên phi trường Honiara quen mặt anh đến nỗi, mỗi khi anh qua cửa khẩu, họ vỗ vai: "Welcome home!". Những câu chuyện lạ dưới đây được chúng tôi ghi lại trên nền lời kể của anh, cùng những tư liệu anh mang về VN.