Khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa

Khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa

03:15 10/08/2012 1

Thêm một tài liệu do Trung Quốc biên soạn vào đời Thanh tìm thấy trong tủ sách của gia đình họ Trần do Thượng thư Trần Đình Bá (1867 - 1933) để lại, đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, đó là tập Địa dư đồ khảo.