Thi để làm gì ?

Thi để làm gì ?

09:00 28/07/2014 14

Câu hỏi 'Thi để làm gì?' tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ có câu trả lời.