Tên lửa

Ukraine sản xuất nhiều UAV tầm bay 1.000 km; Nga để dành tên lửa chờ mùa đông
Thế giới

Ukraine sản xuất nhiều UAV tầm bay 1.000 km; Nga để dành tên lửa chờ mùa đông

Ukraine đang sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa, trong khi có tin Nga dự trữ tên lửa để tấn công vào mùa đông.

Top