Tiêu chí nào thay điểm sàn?

Tiêu chí nào thay điểm sàn?

02:25 26/02/2014 4

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố bỏ điểm sàn trong kỳ thi “3 chung”, nhiều chuyên gia giáo dục đã đồng tình với điều này nhưng cho rằng vẫn cần có phương án thay thế để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.