Mảnh đất màu mỡ của hacker mũ đen

Mảnh đất màu mỡ của hacker mũ đen

00:22 24/12/2010 0

Việt Nam hiện nằm trong “top 10” quốc gia dẫn đầu về thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nên cũng được coi là mảnh đất màu mỡ của bọn tội phạm công nghệ cao.