Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - kỳ cuối

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - kỳ cuối

00:07 28/11/2010 0

8. Ban đêm ở nhà con Mận Nhà con Mận có hai cái giường tre. Tối, tôi ngủ trên chiếc giường xưa nay nó vẫn nằm, kê ở nhà ngoài, cạnh chiếc bàn học ọp ẹp. Còn nó ngủ trên giường của mẹ nó.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Kỳ 3

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Kỳ 3

23:38 25/11/2010 0

4. Ngày nào tôi cũng chạy qua nhà con Mận Tâm trạng nặng nề, lại không chia sẻ được với ai khiến mặt tôi cứ dàu dàu. Có khi cả ngày tôi không cười một tiếng.