FBI xét nhà

FBI trở thành ‘cớm riêng’ của Tổng thống Biden trong vụ xét nhà ông Trump?

FBI trở thành ‘cớm riêng’ của Tổng thống Biden trong vụ xét nhà ông Trump?

53% số người Mỹ được hỏi đã nhất trí với lời mô tả của cựu cố vấn Roger Stone của ông Trump về FBI, rằng cơ quan này hiện cư xử và hành động chẳng khác nào “cớm riêng” của Tổng thống Joe Biden .

Top