FWA

Sẽ có 5 tỉ thuê bao 5G trên toàn cầu năm 2028

Sẽ có 5 tỉ thuê bao 5G trên toàn cầu năm 2028

5G được dự báo sẽ trở thành công nghệ hàng đầu về thuê bao ở Đông Nam Á vào năm 2028, với tỷ lệ thâm nhập là 48%.

Top