Con Đường Tơ Lụa Mobile chốt ngày mở cửa tại châu Âu