Sát thủ "Thứ 6 Ngày 13" bước chân vào Mortal Kombat X