Final Blade ra mắt nữ tướng mang phong cách Việt Nam