Giá bia lại điều chỉnh tăng từ 1.10

Giá bia lại điều chỉnh tăng từ 1.10

17:14 22/09/2022 6

Giá bia trên thị trường từ đầu năm đến nay đã nhiều lần điều chỉnh tăng nhưng từ tháng 10.2022 sẽ tiếp tục có thêm một đợt tăng giá nữa.