Giá điện sinh hoạt tăng 96 - 188 đồng/kWh

0 Thanh Niên Online

(TNO) Hôm nay, ngày 12.3, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký, ban hành quyết định về giá bán điện (số 2256/QĐ-BCT). Theo quyết định này, giá bán lẻ điện bình quân là 1.622 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 7,5% so với giá điện trước ngày quyết định có hiệu lực (16.3.2015).

Giá điện sinh hoạt tăng 96 - 188 đồng/kWh

(TNO) Hôm nay, ngày 12.3, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký, ban hành quyết định về giá bán điện (số 2256/QĐ-BCT). Theo quyết định này, giá bán lẻ điện bình quân là 1.622 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 7,5% so với giá điện trước ngày quyết định có hiệu lực (16.3.2015).

Tang-gia-dienGiá điện tăng bình quân 7,5% từ ngày 16.3 - Ảnh: Ngọc Thắng
Quyết định quy định giá bán điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng. Ví dụ, giá điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên vào giờ bình thường là 1.388 đồng/kWh; giờ thấp điểm là 869 đồng/kWh; giờ cao điểm là 2.459 đồng/kWh. Giá bán điện cho sản xuất ở cấp điện áp 22 - 110 kV, giờ cao điểm là 2.556 đồng/kWh; giờ thấp điểm là 902 đồng/kWh và giờ bình thường là 1.405 đồng/kWh.

Giá bán lẻ cho điện sinh hoạt các khu vực đô thị từ 0 - 50 kWh đầu là 1.484 đồng/kWh; từ kWh 51 đến 100, giá điện là 1.533 đồng/kWh… Từ kWh thứ 401 trở đi áp dụng chung mức giá 2.587 đồng/kWh. Giá bán lẻ cho điện sinh hoạt ở nông thôn từ 0 - 50 kWh là 1.230 đồng/kWh; từ kWh 51 đến 100 là 1.279 đồng/kWh; trên mức đó tới kWh thứ 200, giá điện là 1.394 đồng/kWh… Và từ kWh thứ 401 trở lên, giá điện áp dụng chung là 2.028 đồng/kWh. So với trước ngày 16.3, từ ngày 16.3, giá điện sinh hoạt tăng từ 96 - 188 đồng/kWh. Đối với khối hành chính sự nghiệp, giá điện cao nhất là 2.735 đồng/kWh, thấp nhất là 1.460 đồng. Giá bán lẻ cho khối kinh doanh, cao nhất là 3.991 đồng/kWh, thấp nhất 1.185 đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm