Bộ Công thương

Bộ Công thương 'hỏa tốc' thông báo về thời gian điều hành giá xăng dầu
Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương 'hỏa tốc' thông báo về thời gian điều hành giá xăng dầu

Chiều 21.11, Bộ Công thương có Công văn số 8239 gửi "hỏa tốc" đến Sở Công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu về gian điều hành giá xăng dầu.

Top