Nguồn cung gà dồi dào /// Nguyên Nga

Nguồn cung dồi dào, giá gà giảm

11:43 15/06/2018 0

Tại khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL, giá gà lông màu hiện từ 30.000 - 32.000 đồng/kg, gà lông trắng khoảng 28.000 - 29.000 đồng/kg; so với cùng kỳ năm 2017 giá gà giảm bình quân 3.000 đồng/kg.