Tiêu dùng thịt heo giảm

Tiêu dùng thịt heo giảm

06:14 05/07/2022 1

Giá lương thực

- thực phẩm trên toàn cầu tăng như vũ bão nhưng tại thị trường nội địa, giá thịt heo, món truyền thống trong bữa ăn hằng ngày của đa số người dân, lại ì ạch cả năm nay không thể bật lên.