Giá viện phí

Lợi ích chấm điểm bệnh viện

Lợi ích chấm điểm bệnh viện

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố điểm kiểm tra chất lượng của 115 bệnh viện năm 2022, trong đó có 54 bệnh viện công lập, 61 bệnh viện tư nhân.

Top