Nghệ sĩ... chơi

Nghệ sĩ... chơi

0
Nhiều nghệ sĩ cũng có những thú chơi riêng, những thú vui ám ảnh “bệnh nghề nghiệp”, nên mọi thứ “chơi” cũng cầu kỳ, “lắm công phu”...