Đào tạo bác sĩ trong trường đại học nên 5 hay 6 năm?

2 Thanh Niên Online
Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (