Điểm chuẩn trường quân đội: Một vài ngành và đối tượng lên tới 25 - 26 điểm

Đánh giá tác giả

0 Thanh Niên Online
Điểm chuẩn đầy đủ của 18 trường quân đội. Một vài ngành và đối tượng lên tới 25 - 26 điểm, nhưng cũng có nhiều ngành và đối tượng dưới 20 điểm.
Điểm chuẩn trường quân đội có ngành và đối tượng lên tới 25 - 26 điểm /// Ảnh Độc Lập Điểm chuẩn trường quân đội có ngành và đối tượng lên tới 25 - 26 điểm - Ảnh Độc Lập
Điểm chuẩn trường quân đội có ngành và đối tượng lên tới 25 - 26 điểm
Ảnh Độc Lập
Ngày 5.8, thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, đã ký Quyết định số 25/QĐ-TSQS quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường trong quân đội năm 2018.
Dưới đây là thông tin chi tiết của 18 trường, học viện khối quân đội:

 

 

Tên trường/Đối tượng

Điểm chuẩn

Ghi chú

1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 

Thí sinh nam miền Bắc

22.40

 

Thí sinh nam miền Nam

21.35

Thí sinh mức 21,35 điểm:
Điểm môn toán ≥ 6,60.

Thí sinh nữ miền Bắc

25.10

 

Thí sinh nữ miền Nam

24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 8,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý ≥ 7,50.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn hóa ≥ 8,00.

2. HỌC VIỆN QUÂN Y

 

a) Tổ hợp A00

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.05

 

Thí sinh nam miền Nam

20.60

 

Thí sinh nữ miền Bắc

25.65

 

Thí sinh nữ miền Nam

26.35

 

b) Tổ hợp B00

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

22.35

Thí sinh mức 22,35 điểm:
- Thí sinh có điểm môn sinh ≥ 7,50 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm môn sinh ≥ 7,25, điểm môn toán ≥ 7,60 trúng tuyển.

Thí sinh nam miền Nam

21.05

 

Thí sinh nữ miền Bắc

24.20

 

Thí sinh nữ miền Nam

24.15

Thí sinh mức 24,15 điểm:
Điểm môn sinh ≥ 8,25

3. HỌC VIỆN HẬU CẦN

 

Thí sinh nam miền Bắc

21.90

Thí sinh mức 21,90 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm toán ≥ 7,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm lý ≥ 7,00.

Thí sinh nam miền Nam

19.65

Thí sinh mức 19,65 điểm:
Điểm toán ≥ 6,60.

4. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

 

a) Ngành Kỹ thuật hàng không

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.40

Thí sinh mức 20,40 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn toán ≥ 7,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm lý ≥ 6,75.

Thí sinh nam miền Nam

21.70

 

b) Ngành chỉ huy tham mưu phòng không không quân

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.10

Thí sinh mức 20,10 điểm:
Điểm toán ≥ 6,60

Thí sinh nam miền Nam

19.25

Thí sinh mức 19,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm lý ≥ 6,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm thí sinh nam ≥ 7,25.

5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.45

Thí sinh mức 20,45 điểm:
- Thí sinh có điểm toán ≥ 7,20 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm toán ≥ 6,20, điểm lý ≥ 7,50 trúng tuyển.

Thí sinh nam miền Nam

19.80

 

6. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

 

a) Tổ hợp C00

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

25.75

Thí sinh mức 25,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn văn ≥ 8,50.

Thí sinh nam miền Nam

24.00

Thí sinh mức 24,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn văn ≥ 7,00.

b) Tổ hợp A00

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

18.35

Thí sinh mức 18,35 điểm:
Điểm toán ≥ 6,60

Thí sinh nam miền Nam

19.65

 

c) Tổ hợp D01

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

21.05

 

Thí sinh nam miền Nam

19.80

 

7. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

 

Thí sinh nam (cả nước)

20.65

Thí sinh mức 20,65 điểm:
Điểm toán ≥ 7,40

8. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

 

Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)

21.05

 

Thí sinh nam Quân khu 5

18.70

 

Thí sinh nam Quân khu 7

19.30

 

Thí sinh nam Quân khu 9

19.90

 

9. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.85

Thí sinh mức 20,85 điểm:
- Thí sinh có toán ≥ 7,00 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm toán ≥ 6,60, điểm lý ≥ 7,25, điểm hóa ≥ 6,75 trúng tuyển.

Thí sinh nam miền Nam

19.50

 

10. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

 

Thí sinh nam miền Bắc

21.20

Thí sinh mức 21,20 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm toán ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm lý ≥ 6,75.

Thí sinh nam miền Nam

19.65

 

11. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

 

Sĩ quan chỉ huy tham mưu không quân

 

Thí sinh nam (cả nước)

17.30

 

12. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

 

Thí sinh nam miền Bắc

19.35

Thí sinh mức 19,35 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm toán ≥ 6,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm lý ≥ 6,00.

Thí sinh nam miền Nam

19.65

Thí sinh mức 19,65 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm toán ≥ 6,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm lý ≥ 6,75.

13. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

 

Thí sinh nam miền Bắc

21.05

 

Thí sinh nam miền Nam

19.45

 

14. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.60

 

Thí sinh nam miền Nam

19.05

 

15. TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.25

Thí sinh mức 20,25 điểm:
Điểm toán ≥ 7,00

Thí sinh nam miền Nam

19.95

 

16. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

 

a) Ngành Biên phòng

 

 

* Tổ hợp A01

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

21.15

 

Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)

16.85

 

Thí sinh nam Quân khu 5

19.00

 

Thí sinh nam Quân khu 7

20.60

 

Thí sinh nam Quân khu 9

18.35

 

* Tổ hợp C00

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

26.00

Thí sinh mức 26,00 điểm:
- Thí sinh có điểm môn văn ≥ 7,50 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm môn văn ≥ 7,00, điểm môn sử ≥ 7,25, điểm môn địa ≥ 9,00 trúng tuyển.

Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)

25.25

 

Thí sinh nam Quân khu 5

24.00

Thí sinh mức 24,00 điểm:
Điểm môn văn ≥ 8,50

Thí sinh nam Quân khu 7

23.25

 

Thí sinh nam Quân khu 9

24.00

Thí sinh mức 24,00 điểm:
Điểm môn văn ≥ 7,00

b) Ngành Luật

 

 

* Tổ hợp A01

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

17.00

 

Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)

17.65

 

Thí sính Nam Quân khu 5

 

 

Thí sinh nam Quân khu 7

20.00

 

Thí sinh nam Quân khu 9

18.75

 

* Tổ hợp C00

 

 

Thí sinh nam miền Bắc

24.50

Thí sinh mức 24,50 điểm:
- Thí sinh có điểm môn văn ≥ 7,50 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm môn văn ≥ 6,75, điểm môn sử ≥ 8,25, điểm môn địa ≥ 9,00 trúng tuyển.

Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)

27.75

 

Thí sinh nam Quân khu 5

19.25

 

Thí sinh nam Quân khu 7

18.00

 

Thí sinh nam Quân khu 9

16.50

 

17. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.25

 

Thí sinh nam miền Nam

18.30

Thí sinh mức 18,30 điểm:
Điểm toán ≥ 6,80

18. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

 

a) Ngôn ngữ Anh

 

 

Thí sinh nam (cả nước)

17.54

 

Thí sinh nữ (cả nước)

25.65

 

b) Ngôn ngữ Nga

 

 

Thí sinh nam (cả nước)

20.23

 

Thí sinh nữ (cả nước)

25.71

 

Cộng ngành NN Nga

 

 

c) Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

Thí sinh nam (cả nước)

20.73

 

Thí sinh Nữ (cả nước)

25.55

 

d) Quan hệ Quốc tế

 

 

Thí sinh nam (cả nước)

22.65

 

Thí sinh Nữ (cả nước)

26.14

 

đ) ĐT Trinh sát Kỹ thuật

 

 

Nam miền Bắc

23.85

 

Nam miền Nam

17.65

 


ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2018

1. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

 

Thí sinh nam miền Bắc

20.60

 

Thí sinh nam miền Nam

18.45

 


Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Trường dự bị ĐH TP.HCM, nơi đào tạo giai đoạn đầu sinh viên hệ cử tuyển /// Ảnh: Đăng Nguyên>

Đào tạo cử tuyển, tiếp tục hay không?

Vấn đề cử tuyển vào đại học lại nóng lên khi tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay trong thời gian đầu từ 2006 - 2014 chính sách này phát huy hiệu quả rất cao, nhưng gần đây xem ra không hiệu quả do học sinh học xong về địa phương không bố trí được việc làm.
Ông Phan Thanh Bình (giữa), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo /// Ảnh: Lê Hiệp>

Đầu tư cho đại học quá thấp

Theo các chuyên gia, tài chính của trường ĐH góp phần quan trọng nhất để đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong khi đó, nguồn chi cho giáo dục ĐH hiện rất hạn chế.
Thông tin miễn học phí mang lại niềm vui không tưởng đối với phụ huynh và học sinh quê tôi /// Ảnh minh họa: Phan Ngọc>

Miễn học phí cho học sinh THCS: Một tín hiệu vui

Biết được thông tin học sinh bậc THCS sẽ được miễn học phí, tôi như 'vớ phải vàng' và liền nghĩ ngay đến học sinh trường tôi - một ngôi trường cấp hai ven biển quanh năm đầy nắng và gió với những gương mặt học sinh đen nhẻm và lấm lem.